ODRŽAN STRUČNO – ZNANSTVENI SKUP POLIKLINIKE SUNCE U DVORCU KUTJEVO

U organizaciji Poliklinike Sunce, od 6. do 8. studenog, održan je u Dvorcu Kutjevo, u kongresnom centru Koncerna Agram, stručno-znanstveni skup pod nazivom „Najnovije smjernice u ranom otkrivanju važnijih javno-zdravstvenih problema i potencijali razvoja nad-standarda“. Na skupu koji je Hrvatska liječnička komora honorirala s najvišom kategorizacijom za domaće stručno-znanstvene skupove, sudjelovalo je više od 50 liječnika različitih internističkih, radioloških te […]