DUŠANKA VALEK

mag. med. biochem

+385 (51) 205 400

Dušanka Valek, mag. med. biochem, u Poliklinici Sunce radi od 2017. godine.
Diplomirala je medicinsku biokemiju na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu.
U svakodnevnom radu posebnu pozornost stavlja na kvalitetu rada, pouzdanost i točnost laboratorijskih nalaza, organizaciju rada med.-biokemijskog laboratorija te suradnju s liječnicima.
U Poliklinici Sunce Rijeka voditeljica je medicinsko – biokemijskog laboratorija.
Članica je Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu (HDMBLM) i Hrvatske komore medicinskih biokemičara (HKMB).
Sudjeluje na stručnim kongresima i tečajevima trajne edukacije.

Profesionalni interesi:

klinička biokemija, hematologija, laboratorijska dijagnostika bolesti hepatobilijarnog trakta

Znanstveni radovi