mr. sc. MARIJANA LUBURIĆ

dr. med. specijalist medicine rada i sporta

+385 (0)1 5497 600

Mr. sc. Marijana Luburić, dr. med., specijalist medicine rada i sporta radi u Poliklinici Sunce od 2007. godine. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Prije dolaska u Polikliniku Sunce radila je u Ministarstvu zdravstva poslove transplantacijskog koordinatora u suradnji sa zemljama članicama Eurotransplanta. Magistrirala je 2002. na znanstvenom poslijediplomskom studiju iz medicinskih znanosti, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Dodatnom edukacijom stekla je status ovlaštenog liječnika iz područja zrakoplovne, pomorske i sportske medicine. U svakodnevnom radu bavi se prevencijom i očuvanjem javnog zdravlja i dijagnostikom profesionalnih bolesti te surađuje sa specijalistima različitih specijalnosti. Član je Hrvatskog društva za medicinu rada i Hrvatskog liječničkog zbora.

Profesionalni interesi:

Radnici migranti, zrakoplovna medicina, prometna medicina, sportska medicina, sigurnosni zdravstveni programi i prevencija bolesti i ozljeda.

Znanstveni radovi