TIHANA PAVOŠEVIĆ

mag. med. biochem

+385 (0)31 494 570

Tihana Pavošević, mag. med. biochem., rođena je 1988. godine u Osijeku. Pohađala je III. gimnaziju u Osijeku nakon čega je diplomirala na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Prije dolaska u Polikliniku Sunce radila je kao pripravnik u KBC-u Osijek. Od 2015. godine zaposlena je u Poliklinici Sunce Osijek. U svakodnevnom radu poseban naglasak stavlja na kvalitetu rada, pouzdanost i točnost laboratorijskih nalaza. Redovito i aktivno sudjeluje na tečajevima trajne edukacije, stručnim skupovima kao i domaćim i međunarodnim kongresima. Članica je Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu i Hrvatske komore medicinskih biokemičara.

Profesionalni interesi:

Medicinska biokemija, hematologija i koagulacije, toksikologija, hormonska dijagnostika

Znanstveni radovi
  • L. Milevoj Kopčinović, J. Trifunović, T. Pavošević, N. Nikolac - Croatian survey on critical results reporting. Biochemia Medica 2015; 25(2):193-202