ZDRAVKA DOLJANIN

mag. med. biochem

+385 (0)21 453 810

Zdravka Doljanin, mag. med. biochem., radi u Poliklinici Sunce od 2005. godine. Diplomirala je na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Prije dolaska u Polikliniku Sunce radila je u medicinsko biokemijskim laboratorijima Doma zdravlja Split i Zdravstvenoj školi Split. U svakodnevnom radu posebnu pažnju pridaje izdavanju kvalitetnih i pouzdanih laboratorijskih nalaza te suradnji s liječnicima i individualnom pristupu pacijentima. Članica je Hrvatske komore medicinskih biokemičara i Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu. Redovito sudjeluje na tečajevima trajne edukacije, stručnim skupovima te domaćim i međunarodnim kongresima.

Profesionalni interesi:

Klinička biokemija, laboratorijska hematologija i koagulacija.

Znanstveni radovi