Najveća je privatna zdravstvena ustanova na srednjem Jadranu, ali i šire. Raspolaže s 1.100 m2 ugodnog i modernog prostora opremljenog najnovijim dijagnostičkim uređajima koji osiguravaju brzu i preciznu dijagnostiku. Zahvaljujući modernoj tehnologiji kao i medicinskom znanju i umijeću liječnika svakodnevno svojim pacijentima pruža vrhunsku medicinsku uslugu.

Zadovoljstvo naših klijenata na prvom nam je mjestu.

O što kvalitetnijem i učinkovitijem radu Poliklinike te Vašem zadovoljstvu pruženim uslugama uz maksimalan angažman našeg tima, brinu:

mirela_crvelin

dr. med. specijalistica interne medicine, subspecijalistica endokrinologije i dijabetologije

Više >