Prva je poliklinika u ovom dijelu Hrvatske koja gradu Varaždinu i široj okolici donosi europski standard u pružanju zdravstvenih usluga. Uz najnovije trendove usmjereni smo prema preventivnoj medicini i neinvazivnim dijagnostičkim metodama. Naš cilj je biti jednako uspješan u terapiji i liječenju bolesti kao i u dijagnostici.

Konstantna briga o klijentu i njegovo zadovoljstvo naši su prioriteti.

O što kvalitetnijem i učinkovitijem radu Poliklinike te Vašem zadovoljstvu pruženim uslugama uz maksimalan angažman našeg tima, brinu:

jadranka_zivkovic

dr. med. specijalistica medicine rada

Više >