Središnja Poliklinika Sunce u Zagrebu najveća je i najsuvremenija privatna zdravstvena ustanova u Republici Hrvatskoj i regiji, koja se bavi preventivnom medicinom, sveobuhvatnom neinvazivnom dijagnostikom kao i liječenjem. Kontinuirani rad na edukaciji medicinskog osoblja u priznatim svjetskim centrima, stalno obnavljanje medicinske opreme, kao i prostora u kojima živimo i radimo osiguravaju brzu, efikasnu i preciznu dijagnostiku te interdisciplinarni pristup, kao i liječenje u skladu sa smjernicama Eurposkih stručnih društava.

O što kvalitetnijem i učinkovitijem radu Poliklinike te Vašem zadovoljstvu pruženim uslugama uz maksimalan angažman našeg tima, brinu:

eva_jendris

dr.med.specijalista ginekologije i opstetricije

Više >