Zaštita privatnosti

Poliklinika SUNCE, Trnjanska cesta 108, OIB 8971834867 (u daljnjem tekstu: Poliklinika), kao voditelj obrade osobnih podataka, prikuplja, obrađuje i koristi osobne podatke u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (u daljnjem tekstu: Uredba).

Poliklinika je odgovorna za osiguranje adekvatne zaštite obrade osobnih podataka svakog pojedinca, te su svi podaci i dokumentacija zaštićeni sukladno Pravilniku o sigurnosti informacijskog sustava.

Sve informacije koje je Poliklinika, sukladno odredbama Uredbe, dužno dostaviti fizičkoj osobi od koje prikuplja i obrađuje osobne podatke nalaze se na obrascu Poliklinike, tzv. IOOP.

Podaci se koriste isključivo  u cilju obavljanja osnovne djelatnosti Poliklinike SUNCE i ne prikupljaju se u marketinške ili druge svrhe.

Ako imate bilo kakav upit o tome kako Poliklinika koristi Vaše osobne podatke ili želite  uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka, možete se obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka na nekom od prodajnih mjesta Poliklinike ili direktno na email dpo@sunce.hr

Nakon što nesporno utvrdimo Vaš identitet (uvidom u dokument s Vašom slikom ili presliku dokumenta s vlastoručnim potpisom, u slučaju da zahtjev šaljete putem emaila) Poliklinika će, u najkraćem mogućem roku, postupiti po podnesenom zahtjevu. Istaknimo da, ako Poliklinika opravdano posumnja u vjerodostojnost prilikom utvrđivanja Vašeg identiteta, može zatražiti dodatne informacije vezane uz utvrđivanje Vašeg identiteta, kako bi se moglo postupiti po Vašem zahtjevu.

Poliklinika će, bez odgađanja i u najkraćem roku, odgovoriti na Vaš zahtjev o tijeku postupanja, a najkasnije u roku od mjesec dana od dna zaprimanja zahtjeva.

Taj rok se može produljiti, uzimajući u obzir složenost i broj zaprimljenih zahtjeva, a Poliklinika će Vas obavijestiti o svakom takvom produljenju u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva, uz navođenje razloga produljenja.

Ako Poliklinika ne postupi po Vašem zahtjevu, bez odgađanja će Vas u roku od mjesec dana od podnošenja zahtjeva, obavijestiti o razlozima nepostupanja i o mogućnosti podnošenja prigovora „Agenciji za zaštitu osobnih podataka“.

Dokumenti

Informacije o obradi podataka – dokument možete skinuti klikom na PDF ikonicu s lijeve strane.

Obrazac zahtjeva za ostvarenje prava Ispitanika – dokument možete skinuti klikom na PDF ikonicu s lijeve strane.

Privola – dokument možete skinuti klikom na PDF ikonicu s lijeve strane.