Analize mokraće i stolice

Hematologija/koagulacija

Hormoni

Pretrage štitnjače

Pretrage u trudnoći

Vitamini

Tumorski biljezi

Opća biokemija

Srčani biljezi

Imunologija i biljezi autoimunih bolesti

Alergološki testovi

Biljezi zaraznih bolesti

Dijagnostika Helicobacter Pylori

Uzimanje i obrada biološkog materijala