SUZANA KAPIĆ

medicinska sestra

+385 (0)21 453 814

Suzana Kapić, medicinska sestra, radi u Poliklinici Sunce Split od 2005. godine. Zdravstvenu školu završila je u Splitu 1989. godine. Prije dolaska u Polikliniku Sunce radila je na Internom odjelu gastroenterologije KBC Split. Kao glavna sestra Poliklinike Sunce Split sudjeluje u svim segmentima organizacije poliklinike te sudjeluje u radu gastroenterološke ordinacije. Član je Hrvatske komore medicinskih sestara. Redovito pohađa stručna predavanja i edukacijske programe.