Savjeti za prehranu dijabetičara

U planiranju dijetne prehrane ispravan je jedino individualni pristup svakom bolesniku. Važno je voditi računa o tipu dijabetesa (tip 1 ili 2), eventualnim komplikacijama, dobi, uhranjenosti, vrsti posla, navikama, običajima itd. Nakon dobrog uvida u stanje bolesnika najprije se određuje ukupna dnevna energetska vrijednost hrane koja je potrebna. Onima s viškom kilograma daje se manje, a onima s manjkom kilograma više, kako bi se i jedni i drugi približili svojoj idealnoj tjelesnoj težini. Planirana dnevna količina hrane dijeli se na 5 do 6 obroka (3 glavna i 2 do 3 međuobroka) prema orijentacijskom rasporedu namirnica koji se izrađuje za svakoga osobno.

Osnovna načela dijabetičke prehrane su:

  • kontrolirani energetski unos hrane
  • uzimati 5 do 6 manjih obroka dnevno
  • osigurati raznovrsnost i uravnoteženost namirnica
  • preferirati složene ugljikohidrate (škrob), dijetna vlakna, biljne masnoće, cjelovite namirnice
  • dosta svježeg povrća i voća
  • isključiti koncentrirane ugljikohidrate, životinjske masnoće, rafinirane namirnice i alkohol
  • težiti idealnoj tjelesnoj težini
  • uz sve ovo preporučuje se i redovita te primjerena tjelesna aktivnost.