Albumin

Što je albumin?

Albumin je najzastupljeniji protein u krvi. Važan je za održavanje onkotskog tlaka unutar vaskularnog prostora, a ima i transportnu funkciju.

Kada trebate pretragu?

Smanjene vrijednosti albumina u krvnom serumu nalazimo u bolestima jetre kada je smanjena njegova proizvodnja, kada je smanjena apsorpcija hranjivih tvari u probavnom sustavu ili kada je pojačan gubitak proteina u bolestima bubrega. Određivanje albumina u urinu trebate obaviti preventivno 1 do 2 puta godišnje ako ste dijabetičar ili ako bolujete od povišenog krvnog tlaka.

Što obuhvaća pretraga?

Za određivanje albumina u krvi uzima se krv iz vene. Za određivanje albumina u mokraći potrebno je donijeti mokraću prikupljanu tijekom čitavog dana i noći (dnevni urin ili 24-satna mokraća). Rezultati određivanja albumina u krvi i mokraći su gotovi isti dan.

Kako se pripremiti?

Za ovu pretragu nije neophodno biti natašte. Pogledajte upute za pravilno prikupljanje 24-satne mokraće. LINK ZA UPUTU.