AMH (anti-Mullerov hormon)

Što je AMH?

AMH je hormon koji stvaraju spolne žlijezde, jajnici i testisi. Koncentracije AMH u krvi značajno ovisi o spolu i dobi. U žena tijekom reproduktivne dobi, koncentracija AMH u krvi odgovara ovarijskoj rezervi tj. potencijalnom broju nezrelih jajnih stanica koje mogu biti pobuđene u menstruacijskom ciklusu i dati zrelu, za oplodnju spremnu jajnu stanicu. Kako taj broj starenjem opada, koncentracija AMH u krvi s godinama se proporcionalno smanjuje.

Suprotno tome, žene sa sindromom policističnih jajnika (PCOSy) imaju povišenu koncentraciju AMH u krvi (neovisno o ovarijskoj rezervi).

Kada trebate pretragu?

Koncentraciju AMH određujemo kod procjene funkcije jajnika, problema plodnosti, utvrđivanja ulaska u menopauzu te kod žena s policističnim jajnicima.

U rijetkim slučajevima karcinoma jajnika koji stvara AMH, AMH se može određivati i kao tumorski biljeg (prije i za vrijeme terapije).

Što obuhvaća pretraga?

Za određivanje AMH uzima se krv iz vene.

Rezultati određivanja su gotovi isti dan.

Kako se pripremiti?

Nije potrebna posebna priprema.