APTV

Što je APTV ?

APTV je brzi test za otkrivanje poremećaja unutrašnjeg puta zgrušavanja. Testom je moguće otkriti hemofiliju, a koristi se i za praćenje heparinske terapije.

Rezultat se izdaje u sekundama i kao omjer (radi ujednačavanja rezultata iz različitih laboratorija).

Kada trebate pretragu?

Ovu pretragu trebate po preporuci liječnika kada je potrebno isključiti nasljedni (hemofilija) ili stečeni poremećaj u zgrušavanju krvi, ako se pripremate za operaciju, ako imate bolesnu jetru ili ste na terapiji nefrakcioniranim heparinom.

Što obuhvaća pretraga?

Za određivanje APTV uzima se krv iz vene.

Rezultati određivanja gotovi su isti dan.

Kako se pripremiti?

Za ovu pretragu morate biti natašte (jer uzimanje obroka neposredno prije vađenja krvi uzrokuje lipemiju koja može ometati mjerenje APTV).