Aspiracija uterusa

Opis usluge

Aspiracija (usisavanje) sadržaja maternične šupljine može se raditi kao metoda za dobivanje citoloških i histoloških uzoraka endometrija (sluznice maternice) umjesto klasične kiretaže, ali i kao metoda dovršenja neuspjele trudnoće (Missed ab. ili Blighted ovum).

Aspiraciju uterusa trebate kada se ukaže potreba za citološkim i histološkim uzorcima endometrija.

Što obuhvaća aspiracija uterusa?

Aspiracija uterusa obuhvaća uzimanje uzoraka sluznice maternice (endometrija) pomoću male kanile koja ima otvor na vrhu sa strane. Ona se natakne na cijev štrcaljke kojom se stvara negativni tlak u materničnoj šupljini te se tako usisava njezin sadržaj.

Druga je prednost ove metode smanjen broj infekcija, a mogući nedostatak kod uzorkovanja za patohistološku analizu jest ponekad nedovoljna količina uzorka. Za razliku od klasične kiretaže, za izvođenja ovog zahvata nije potrebna anestezija.

Kako se pripremiti?

Pri dolasku u zdravstvenu ustanovu pacijentica treba donijeti originalnu krvnu grupu i potpisati suglasnost, informirani pristanak za izvođenje zahvata. Prije zahvata ne smije se jesti 7 do 8 sati te morate isprazniti mokraćni mjehur.