Biopsija kože u lokalnoj anesteziji

Što je biopsija kože?

Biopsija kože je zahvat koji se provodi u lokalnoj anesteziji kod promjena koje zahtijevaju patohistološku dijagnozu (PHD). Obavlja se u lokalnoj anesteziji kao mali operativni zahvat i u sterilnim uvjetima. Materijal se obavezno šalje na patohistološku analizu, a prema nalazu se preporučuje eventualna daljnja obrada i/ili terapija.

Kada trebate biopsiju kože?

Biopsiju je potrebno učiniti kada promjene na koži dugo traju, mijenjaju se oblikom, veličinom ili bojom, a nema poboljšanja nakon primjene konzervativne terapije.

Što obuhvaća biopsija kože?

Zahvat obuhvaća davanje lokalnog anestetika te uzimanje uzorka kože širine 3 do 5 mm i debljine 2 do 3 mm skalpelom. Pretraga nije bolna. Materijal se obavezno šalje u nadležnu ustanovu na patohistološku analizu radi postavljanja konačne dijagnoze.

Kako se pripremiti?

Pet dana prije biopsije promjena se ne smije mazati nikakvim lokalnom medicinskim pripravcima (antibiotski, kortikosteroidni ili antimikotični pripravci) kao ni kozmetičkim pripravcima.