Botox/Vistabel terapija

Što obuhvaća Botox/Vistabel terapija

Vistabel (Botox) je prirodni pročišćeni protein proizveden pomoću bakterije Clostridium botulinum koji sadrži aktivnu tvar botulinum toksin tip A. Iako neki klijenti imaju određeni strah od ovog tretmana, zbog straha da se radi o toksičnoj tvari, kao i zabrinutosti o mogućem preumjetnom “zamrznutom” izgledu lica važno je naglasiti kako je ovaj preparat odobren još 2002. godine od strane Food and Drug Administration (FDA), američke krovne organizacije za kontrolu kvalitete i sigurnosti hrane i lijekova, te je u potpunosti siguran za klijenta. Djelovanje aktivne tvari se zasniva na blokiranju živčanog signala prema mišiću. Sama aplikacija zahtijeva poznavanje anatomije mišića lica te individualni pristup klijentu s obzirom na dob i mimiku kako bi se postigao što prirodniji izgled.

Kada trebate Botox/Vistabel terapiju?

Terapija Vistabelom je terapija izbora za terapiju bora gornjeg dijela lica uključujući bore na čelu, glabelarne bore (između obrva tzv. bore mrštilice) te periokularne bore (oko očiju tzv. bore smijalice). Sam postupak se provodi injiciranjem najtanjim iglicama i u pravilu je u potpunosti bezbolan. Učinak je vidljiv nakon 7-14 dana. Tretman se obično ponavlja kroz 4-6 mjeseci, s obzirom da postepeno dolazi do prestanka djelovanja preparata. Pri tome ukupan broj ponavljanja tretmana je neograničen, pri čemu je nakon svake aplikacije sam učinak pomlađivanja i osvježenja dugotrajniji.

Kako se pripremiti?

Nije potrebna posebna priprema.