Bris oka na gljivice

Što je bris oka na gljivice?

Bris oka na gljivice je postupak uzimanja uzorka s površine konjunktive oka.

Kada trebate bris oka na gljivice?

Pretraga se koristi u manjem broju slučajeva u kojem postoji sumnja da je upala oka izazvana gljivicama.

Što obuhvaća bris oka na gljivice?

Pretraga obuhvaća brisanje konjunktivalnog prostora štapićem s pamučnom glavom te slanje uzorka na mikrobiološku analizu.

Kako se pripremiti?

Izvaditi kontaktne leće, ukoliko ih nosite. Osim toga nisu potrebne nikakve posebne pripreme za uzimanje brisa.