CA 125

Što je CA 125?

CA 125 je je tumorski biljeg za pomoć u dijagnosticiranju i praćenju bolesnika s karcinomom jajnika. Kao i većinu ostalih tumorskih biljega niti CA 125 nije opravdano koristiti za probiranje karcinoma jajnika u svih žena jer nije specifičan. Naime, koncentracija CA 125 u krvi može biti povišena i u drugim stanjima kao što je normalna menstruacija, trudnoća, endometrioza i upala.

Kada trebate pretragu?

Ovu pretragu trebate prema preporuci liječnika prije početka terapije karcinoma jajnika te za vrijeme i nakon liječenja, zatim kada pregled transvaginalnim ultrazvukom ili pozitivna obiteljska anamneza (karcinom dojke ili jajnika u užoj obitelji) ukažu na povećan rizik karcinoma jajnika. Prema preporuci ginekologa, CA 125 se određuje za dijagnozu i praćenje liječenja endometrioze.

Što obuhvaća pretraga?

Za određivanje CA 125 uzima se krv iz vene.

Rezultati određivanja su gotovi isti dan.

Kako se pripremiti?

Nije potrebna posebna priprema. Krv ne treba uzimati za vrijeme redovitog mjesečnog krvarenja jer to može biti uzrok povišenih vrijednosti CA 125.