CA 15-3

Što je CA 15-3?

CA 15-3 je protein koji se stvara u stanicama sekrecijskog epitela dojke. Kao i većina tumorskih biljega nije organ specifičan i kao takav ne može se koristiti za probir karcinoma dojke u svih žena.

Povišene vrijednosti CA 15-3 se također mogu naći i kod drugih malignih bolesti kao što su karcinom pluća, gušterače, jajnika, jetre i debelog crijeva. S druge strane, 25 do 30% žena koje boluju od karcinoma dojke nemaju povišeni CA 15-3 u krvi.

Kada trebate pretragu?

CA 15-3 se određuje prije početka i tijekom liječenja invazivnog karcinoma dojke. CA 15-3 daje podatke o stadiju bolesti i o uspjehu liječenja karcinoma dojke, odnosno o pojavi metastaza ili recidiva kod već ustanovljene bolesti.

Što obuhvaća pretraga?

Za određivanje CA 15-3 uzima se krv iz vene.

Rezultati određivanja su gotovi isti dan.

Kako se pripremiti?

Nije potrebna posebna priprema.