CA 72-4

Što je CA 72-4?

CA 72-4 je glikoprotein važan u dijagnostici karcinoma želuca i kolona, ali ne i kod benignih oboljenja istih organa. Koristi se i kao sekundarni biljeg za mukozni tumor jajnika. Nakon uklanjanja tumora, vrijednosti CA 72-4 počinju opadati. CA 72-4 može biti povišen i kod nekih nemalignih oboljenja bubrega, pluća i jetre.

Kada trebate pretragu?

Ovu pretragu trebate po preporuci liječnika kada postoji sumnja na karcinom želuca ili kolona te za praćenje tijeka bolesti i liječenja karcinoma.

Što obuhvaća pretraga?

Za određivanje CA-72-4 uzima se krv iz vene.

Rezultati određivanja su gotovi isti ili naredni dan.

Kako se pripremiti?

Nije potrebna posebna priprema.