CD renalnih arterija

Što je CD renalnih arterija?

CD renalnih arterija je ultrazvučni Doppler pregled arterijskih i venskih struktura bubrega. Pri pregledu se primjenjuje
UZV tehnologija ugodna za pacijenta, bezbolna i potpuno neškodljiva. Visoka kvaliteta UZV CD prikaza čini ovaj pregled metodom primarnog izbora u dijagnostici bubrežne hemodinamike.

Kada trebate CD renalnih arterija?

CD renalnih arterija potreban je tijekom kardiološke, nefrološke, urološke i dijabetološke obrade akutnih ili kroničnih smetnji funkcije bubrega kao i nekih upalnih procesa, aterosklerotske bolesti (ovapnjenja arterija sa sumnjom na suženja ili začepljenja), kod dijagnostičke obrade uzroka povišenog tlaka, kod tumora bubrega, kod nekih
autoimunih bolesti, dijabetesa i ostalih stanja kod kojih je nužna pomna i kvalificirana analize krvožilnog arterijskog i venskog raspleta u bubrezima te analiza arterijskog i venskog protoka. Neka od ovih stanja nose visoki rizik za zdravlje i život pacijenta te ih treba na vrijeme dijagnosticirati kako bi se provelo uspješno liječenje.

Što obuhvaća CD renalnih arterija?

Kod pregleda se analiziraju trbušna aorta i donja šuplja vena kao i polazišta arterija na trbušnoj aorti i njihov tijek i karakteristike te arterijski i venski rasplet u oba bubrega te karakteristike protoka krvi u bubrežnim arterijama i njihovim ograncima kao i karakteristike protoka krvi u bubrežnim venama.

Kako se pripremiti?

Dan prije pregleda potrebno je uzeti sredstvo za čišćenje kako bi se crijeva dobro ispraznila što omogućuje
nesmetani prikaz svih arterijskih i venskih struktura. Na pregled doći natašte.