CK-MB

Što je CK-MB?

CK-MB je jedan od tri izoenzima kreatin-kinaze. Najviše ga ima u srčanom mišiću. Porast CK-MB u krvi može biti znak oštećenja srčanog mišića (akutni koronarni sindrom) i do njega obično dolazi 3 do 4 sata nakon pojave boli u prsima.

Kada trebate pretragu?

Ako imate znakove i simptome akutnog koronarnog sindroma (srčani udar, infarkt) kao što su bol u prsima i/ili lijevoj ruci, ubrzanje pulsa, mučnina, povraćanje, pojačano znojenje, poteškoće u disanju te ukoliko imate povišene vrijednost CK u krvi i potrebno je prema preporuci liječnika razlikovati podrijetlo enzima (srčani ili skeletni mišići).

Što obuhvaća pretraga?

Za određivanje CK-MB uzima se krv iz vene. Rezultati određivanja su gotovi isti dan.

Kako se pripremiti?

Nije potrebna posebna priprema.