CYFRA 21-1

Što je CYFRA 21-1?

CYFRA 21-1 je tumorski biljeg koji se koristi za praćenje terapije nemikrocelularnog karcinoma pluća (NSCLC). Ovom pretragom se mjeri prisustvo citokeratina 19 u serumu.

Kod benignih bolesti CYFRA 21-1 je vrlo rijetko povišena.

Kada trebate pretragu?

Ovu pretragu trebate prema preporuci liječnika kod diferencijalne obrade infiltrata na plućima sa sumnjom na karcinom pluća i kasnije prilikom longitudinalnog praćenja liječenja.

Što obuhvaća pretraga?

Za određivanje CYFRA 21-1 uzima se krv iz vene.

Rezultati određivanja su gotovi isti ili naredni dan.

Kako se pripremiti?

Nije potrebna posebna priprema.