Edukacija o dijabetološkoj prehrani

Opis usluge

Dobra edukacija o dijabetičkoj dijeti je preduvjet uspješnog liječenja. Nakon što Vas liječnik dijabetolog informira o šećernoj bolesti, načinu prehrane, samokontroli i tjelovježbi, medicinska sestra daje dodatne upute do u detalje kako bi se što spremniji vratili u normalan život. Uz sve to dobivate individualizirane pisane upute o prehrani u kojima se definiraju optimalni energetski unos, odnosno dnevna količina hrane te broj i raspored obroka prilagođen tjelesnoj masi, terapiji, tjelesnim aktivnostima, navikama i potrebama bolesnika.

Nakon postavljene dijagnoze šećerne bolesti ili ako Vam je nakon internističkog/sistematskog pregleda rečeno da imate povećan rizik za šećernu bolest (stanje predijabetesa), potrebna Vam je edukacija o dijabetološkoj prehrani.

Što obuhvaća edukacija o dijabetološkoj prehrani?

Edukacija obuhvaća detaljne upute o načinu prehrane s obzirom na tip dijabetesa, ranije navike, vrstu posla, itd. Savjetovanje traje oko 30 minuta.

Kako se pripremiti?

Nije potrebna posebna priprema.