Elektroterapija – elektrostimulacija

Opis usluge

Elektrostimulacija je vrsta elektroterapije koja se temelji na izazivanju (podraživanju) nastanka mišićne kontrakcije pomoću električnih impulsa. Postoji više vrsta i načina primjene elektrostimulacije.

Primjenjuje se nakon mišićno-koštanog oštećenja (inaktivitetna mišićna atrofija, npr. imobilizacija nakon prijeloma kosti) ili neurološkog oštećenja (moždani udar, pareza facijalnog živcaa i sl.) koje je uzrokovalo oštećenje motoričkih živaca.

Također se primjenjuje u slučaju hemiplegija odraslih uslijed različitih uzroka cerebrovaskularnog inzulta, traume, tumora.

Što obuhvaća elektrostimulacija?

Pacijentu apliciramo elektrode preko kojih zadanim parametrima stimuliramo živac, odnosno mišić.

Kako se pripremiti?

Nije potrebna posebna priprema.

Potrebna je indikacija fizijatra.