EMNG gornjih i donjih udova

Opis usluge

Elektromioneurografija je dijagnostička metoda kojom se ispituju električni potencijali mišića i električna provodljivost živaca. Ovom pretragom mogu se otkriti poremećaji živčanih ili mišićnih vlakana u ranoj fazi bolesti.

Elektromiografska obrada potrebna je za diferenciranje neurogene i miogene kljenuti i atrofije, miotonije, miotonične distrofije, mijastenije gravis (uz repetitivnu stimulaciju), prikaz ranih stadija denervacije, dijagnozu generaliziranih neuralnih oštećenja te procjenu stupnja razvoja bolesti nakon neurogenih oštećenja. Ovom pretragom ispituje se i frekvencija tremora, slijed aktivacije distoničnih mišića i provodi test na latentnu tetaniju.

Što obuhvaća EMNG?

Elektromioneurografija obuhvaća neurografiju kojom se pomoću površnih elektroda ispituje provodljivost motornih i osjetnih živaca i miografiju kod koje se sterilnom iglenom elektrodom ispituju električni potencijali mišića.

Kako se pripremiti?

Nije potrebna posebna priprema.