Folikulometrija

Opis usluge

Ultrazvučno praćenje rasta folikula zove se folikulometrija. Folikulometrija služi procjeni stanja jajnika i za određivanje ovulacije (praćenje rasta folikula i oslobađanja jajne stanice čime se omogućuje oplodnja).

Folikulometrija se radi u sklopu ispitivanja bračne neplodnosti, kada dolazi do poremećaja u menstruacijskom ciklusu i u sklopu pregleda žena koje planiraju trudnoću.

Što obuhvaća folikulometrija?

Najčešće se folikul počinje pratiti 9. ili 10. dana ciklusa (od prvog dana menstrualnog krvarenja). UZV pregled se ponavlja 11., 14. i 16. dana ciklusa. Pet dana prije ovulacije moguće je prikazati dominantni folikul koji raste brzinom 2 do 3 mm na dan do ovulacije, dok preostali folikuli zaostaju u rastu i prelaze u stadij atrezije. Srednja veličina (promjer) folikula pred ovulaciju varira od 17,4 do 27 mm. Ta 3 do 4 UZV pregleda najčešće su dovoljna da se utvrdi rast folikula, tj. pucanje folikula (ovulacija). Paralelno s rastom folikula mjeri se i zadebljanje endometrija maternice koje mora biti najmanje od 7 do 8 mm debljine. Ukoliko je debljina sluznice maternice 6 mm ili manja, mali su izgledi za trudnoću.

Kako se pripremiti?

Pratiti kada je prvi dan ciklusa (prvi dan menstruacije) te prema tome planirati folikulometriju.