Frakcionirana kiretaža

Opis usluge

Frakcionirana kiretaža je mehaničko uklanjanje sluznice (endometrija) maternice i predstavlja manji kirurški zahvat. Indikacije za kiretažu se postavljaju na osnovi kliničke slike, ginekološkog pregleda, ultrazvučnog pregleda, citoloških obrisaka (PAPA, uterobrush) i tumorskih markera koji se mjere u krvi (CA19-9 i CA125).

Frakcionirana kiretaža se izvodi na indikaciju liječnika.

Što obuhvaća frakcionirana kiretaža?

Uzimanje uzoraka sluznice maternice (endometrija) te patohistološku analizu.

Kako se pripremiti?

Pri dolasku u zdravstvenu ustanovu pacijentica treba donijeti originalnu krvnu grupu i potpisati suglasnost, informirani pristanak za izvođenje zahvata. Prije zahvata ne smije se jesti 7 do 8 sati i morate isprazniti mokraćni mjehur.