Elektroterapija – galvanizacija

Opis usluge

Galvanska struja je naziv za konstantnu istosmjernu struju. Dobiva se iz izmjenične struje frekvencije 50 titraja u sekundi i napona od 220 V. Uređaji za takvu pretvorbu sastoje se od više elektronskih cijevi koje propuštaju izmjeničnu struju samo u jednom smjeru (od katode prema anodi). Time dobivamo punovalnu, usmjerenu, pulzirajuću istosmjernu struju, koja nakon filtriranja postaje konstantna. Taj se oblik primjenjuje u terapijske svrhe.

Galvanizaciju u terapijske svrhe koristimo kod bolesti krvnih žila i poremećaji cirkulacije, reumatskih bolesti, osim kod upalnih u aktivnoj i akutnoj fazi. Kad su paralize i pareze u pitanju, galvansku struju primjenjujemo kao uvodni postupak u elektrostimulaciju. Galvanska struja hiperemijom smanjuje kožni otpor i zbog toga se malim podražajem dobije snažnija mišićna kontrakcija.

Što obuhvaća galvanizacija?

Galvansku struju primjenjujemo putem dvije navlažene elektrode od koje je jedna pozitivna, a druga negativna. Galvanska struja djeluje na živčane završetke odgovorne za prijenos boli tako da se bol smanjuje ili nestaje. Povećeva podražljivost i provodljivost živaca pod katodom i smanjuje pod anodom. Pod utjecajem galvanske struje nastaje vazodilatacija (proširenje krvnih žila) što uzrokuje intenzivniji dotok krvi koji nazivamo hiperemija. Koža ispod aplicirane elektrode postaje toplija, crvenija i vlažnija.

Kako se pripremiti?

Potrebna je indikacija fizijatra.