Glukoza

Što je glukoza?

Glukoza je najznačajniji izvor energije u organizmu. Unosimo je hranom, a razina glukoze u krvi kod svakog pojedinca se mijenja ovisno o tjelesnoj aktivnosti i vremenu proteklom od konzumiranja jela.

Kada trebate pretragu?

Ovu pretragu trebate kada ste na redovitom godišnjem sistematskom pregledu zdravlja, ako imate simptome hiperglikemije (pojačan osjećaj žeđi, učestalo mokrenje, nagli gubitak na tjelesnoj težini, poremećaj vida, učestale uroinfekcije) ili hipoglikemije (pojačano znojenje, glad, nervoza, konfuzija, poremećaj vida), ako bolujete od dijabetesa prilikom samopraćenja (dnevni profil glukoze), ili ako ste trudni.

Što obuhvaća pretraga?

Za određivanje glukoze u krvi uzima se krv iz vene. Za određivanje glukoze u mokraći uzima se prvi jutarnji ili slučajni uzorak urina. Mjerenje glukoze se vrši test trakom. Rezultati određivanja glukoze u krvi i urinu su gotovi isti dan.

Kako se pripremiti?

Za ovu pretragu morate biti natašte.