Hemoglobin A1c

Što je hemoglobin A1c?

Hemoglobin A1c je hemoglobin na koji je vezana glukoza. Njegova koncentracija odražava prosječnu vrijednost glukoze u krvi tijekom zadnjih 8 do 12 tjedana. Zato se HbA1c određuje u praćenju učinkovitosti liječenja dijabetesa tj. regulacije koncentracije glukoze u krvi.

Kada trebate pretragu?

Ako bolujete od šećerne bolesti trebate određivati hemoglobin A1c svaka 3 do 6 mjeseci, ovisno o preporuci liječnika. Ponekad se HbA1c određuje i kod osoba kod kojih je nejasno boluju li od dijabetesa ili ne.

Što obuhvaća pretraga?

Za određivanje HbA1c uzima se krv iz vene. Rezultati određivanja HbA1c su gotovi isti dan.

Kako se pripremiti?

Za ovu pretragu nije potrebna priprema. NAPOMENA: Na HbA1c nema mnogo utjecaja hrana pojedena posljednjih nekoliko dana prije uzimanja uzorka krvi te se ni njegova vrijednost ne može smanjiti preskakanjem obroka prije same pretrage ili poboljšanjem nadzora nad glukozom u krvi dan prije uzimanja uzorka.