Holter tlaka

Opis usluge

Holter tlaka je 24-satno mjerenje arterijskog tlaka uz pomoć posebnog uređaja koji višekratno tijekom dana i noći (po danu svakih pola sata, a tijekom noći, od 22 do 6 sati, svakih sat vremena) mjeri krvni tlak. Tim se načinom dobije jasna slika kretanja krvnog tlaka tijekom 24 sata.

Holter tlaka trebate kod sumnje na povišen krvni tlak ili kod praćenja bolesnika s hipertenzijom radi procjene učinka terapije te eventualne modifikacije ovisno o vrijednostima krvnog tlaka.

Što obuhvaća holter tlaka?

Pretraga se izvodi tako što se postavi manžeta na nadlaktici koja je spojena s aparatom koji se objesi preko ramena ili zaveže oko pojasa, a koji snima i bilježi vrijednosti krvnog tlaka tijekom 24 sata. Tijekom snimanja ispitanik obavlja uobičajene dnevne aktivnosti koje bilježi u dnevnik kao i pojavu eventualnih subjektivnih tegoba.

Kako se pripremiti?

Nije potrebna posebna priprema.