Intravenozna urografija

Što je intravenozna urografija?

Intravenozna urografija je radiološka dijagnostička metoda kojom se procjenjuje funkcija bubrega te izgled i stanje
izvodnih kanala bubrega, uretera i mokraćnog mjehura.

Kada trebate intravenoznu urografiju?

Intravenozna urografija se radi za utvrđivanje funkcije bubrega, izgleda i stanja izvodnih kanala bubrega, uretera i mokraćnog mjehura. Također se radi kao dio predoperativne obrade kod određenih bolesti bubrega.

Pretraga se radi na indikaciju urologa ili radiologa, a u današnje vrijeme također se indicira MSCT urografija kod nekih pacijenata.

Što obuhvaća intravenozna urografija?

Prilikom pretrage primit ćete jodno kontrastno sredstvo koje se aplicira u venu ruke. Neke osobe imaju alergiju na
intravensko jodno kontrastno sredstvo koje se primjenjuje i može biti potrebna primjena lijekova (premedikacija) kako
bi se pretraga mogla za pacijenta sigurno izvesti. U slučaju već potvrđene alergije na jodna kontrastna sredstva
pretraga se ne može izvršiti već se može zamijeniti drugom metodom koja isključuje upotrebu jodnog kontrasta.

Nakon intravenski zaprimljenog kontrastnog sredstva pregled traje 45 do 60 min, za to vrijeme pacijent leži na stolu za RTG snimanje te se, ovisno o potrebi, radi nekoliko snimaka.

Kako se pripremiti?

Prije pregleda potrebno je imati nalaz ureje i kreatinina.

Prilikom naručivanja dobit ćete detaljne upute o pripremi.