Inzulin, inzulinska rezistencija

Što je inzulin?

Inzulin je hormon koji proizvodi gušterača. Bez inzulina glukoza ne može iz krvi prijeći u tjelesne stanice, a bez glukoze, stanice „gladuju“ tj. nemaju dovoljno energije.

Dijabetes tip 1 (stari naziv: dijabetes ovisan o inzulinu) je bolest uzrokovana potpunim nedostatkom inzulina koja traje cijeli život.

Dijabetes tip 2 (stari naziv: o inzulinu neovisan dijabetes) je bolest uzrokovana djelomičnim nedostatkom lučenja inzulina i/ili smanjenom osjetljivošću (rezistencija) tkiva i stanica na djelovanje inzulina.

Inzulinska rezistencija je smanjena sposobnost reagiranja na učinke inzulina. Budući da sve stanice u organizmu moraju dobiti glukozu kako bi imale dovoljno energije, tijelo kompenzira inzulinsku rezistenciju stvarajući dodatne količine hormona inzulina.

Kada trebate pretragu?

Inzulin se određuje u slučajevima kada je poremećena koncentracija glukoze u krvi bilo da se radi o hipoglikemiji (snižena glukoza u krvi) ili hiperglikemiji (povišena glukoza u krvi), kao i u pacijenata koji boluju od dijabetesa tipa 2 i liječnik želi pratiti količinu inzulina koju još stvara gušterača.

Inzulinska rezistencija određuje se u diferencijalnoj dijagnostici dijabetesa tipa 2, ako je razina glukoze i inzulina u granicama referentnog intervala, a postoji sumnja na inzulinsku rezistenciju i kod poremećaja u menstruacijskom ciklusu i sumnje na PCO sindrom (policističan izgled jajnika na ultrazvučnom pregledu).

Što obuhvaća pretraga?

Za određivanje inzulina i inzulinske rezistencije uzima se krv iz vene.

Inzulinska rezistencija se računa u HOMA kalkulatoru iz podataka o koncentraciji glukoze i inzulina izmjerenih u istom uzorku dok je pacijent natašte.

Rezultati su gotovi isti dan.

Kako se pripremiti?

Za ovu pretragu je iznimno važno biti natašte.