Klirens kreatinina

Što je klirens kreatinina?

Kreatinin klirens (KEK) je test za funkcionalnu sposobnost bubrega (izlučivanje tvari iz organizma putem mokraće). Pod pojmom klirensa podrazumijeva se volumen krvi koja se prolaskom kroz bubrege „očisti” od neke tvari u jedinici vremena. Za izračun KEK-a određuje se kreatinin u krvi i kreatinin u 24-satnom urinu, mjeri se volumen skupljenog urina i izračunava se površina tijela (prema visini i težini pacijenta).

Kada trebate pretragu?

Ovu pretragu trebate po preporuci liječnika za provjeru funkcije bubrega, naročito ako imate dijabetes, visoki krvni tlak ili prethodno dijagnosticiranu bubrežnu bolest.

Što obuhvaća pretraga?

Za određivanje klirens kreatinina iz krvi uzima se krv iz vene. Treba donijeti i mokraću prikupljanu tijekom čitavog dana i noći (24-satna mokraća). Rezultati određivanja su gotovi isti dan.

Kako se pripremiti?

Za određivanje kreatinina u krvi ne trebate biti natašte. Dozvoljen je lagani (dijetalni) jutarnji obrok. Upute za pravilno skupljanje mokraće tijekom 24 sata pogledajte ovdje. LINK ZA UPUTU.