Kompjutorizirana refraktometrija

Što je kompjutorizirana refraktometrija?

Kompjutorizirana refraktometrija je mjerenje dioptrije pomoću računala, tzv. kompjuteriziranog refraktometra.

Kada trebate kompjutoriziranu refraktometriju?

Kada želite odrediti dioptriju za naočale ili kontaktne leće.

Što obuhvaća kompjutorizirana refraktometrija?

Kompjutorskim mjerenjem često se dobije veća vrijednost dioptrije od one koju je pacijent „sposoban“ nositi na naočalama te ga je važno uvijek dopuniti provjerom dioptrije „u živo“ tj. pomoću probnih stakala. Za pomagalo se odabire ona jačina uz koju se najbolje vidi.

Kako se pripremiti?

Ne nositi kontaktne leće: polutvrde najmanje 3 dana (odnosno onoliko dana koliko godina nosite RGP kontaktne leće), a mekane leće od večeri prije.