Kreatinin i procjena glomerularne filtracije

Što je kreatinin?

Kreatinin je proizvod razgradnje kreatina i fosfokreatina koji se uglavnom nalaze u mišićima pa je proizvodnja kreatinina proporcionalna mišićnoj masi i vrlo malo se mijenja. Izlučuje se putem bubrega. Mjerenje kreatinina koristi se u dijagnostici bubrežnih oboljenja te u praćenju dijalize. Osim o bubrežnoj funkciji, koncentracija kreatinina u krvi ovisi o dobi pacijenta, tjelesnoj težini i spolu. Matematičkom modifikacijom svih ovih podataka moguće je izračunati (procijeniti) bubrežnu funkciju i izraziti je kao GFR (procjena glomerularne filtracije).

Kada trebate pretragu?

Kreatinin se određuje u krvi kada ste na redovitom godišnjem preventivnom i sistematskom pregledu zdravlja, ako imate akutnu ili kroničnu bolest bubrega, opstrukciju mokraćnog sustava, dijabetes te kod sumnje na atrofiju ili distrofiju mišića.

Što obuhvaća pretraga?

Za određivanje kreatinina uzima se krv iz vene. Rezultati određivanja su gotovi isti dan.

Kako se pripremiti?

Nije potrebna posebna priprema.