Lipaza

Što je lipaza

Lipaza je jedan od probavnih enzima koji se sintetiziraju u gušterači te sudjeluje u razgradnji masti iz hrane. Smatra se da je lipaza enzim specifičan za gušteraču.

Kada trebate pretragu?

Ovu pretragu trebate kada imate simptome bolesti gušterače kao što su bol u trbuhu, mučnina, povišena tjelesna temperatura, gubitak apetita ili kada ste u postupku liječenja bolesti gušterače.
U akutnom pankreatitisu aktivnost lipaze raste već 3-6 sati nakon pojave boli, te doseže vrijednosti i do 50 puta veće od gornje granice referentnog intervala dok su vrijednosti u kroničnom pankreatitisu blago povišene ili unutar referentnog intervala. Aktivnost lipaze se povećava u kroničnom pankreatitisu tijekom recidiva. Kod sumnje na akutni pankreatitis isto kao i u praćenju tijeka bolesti svakako je preporučeno učiniti ovu pretragu.

Što obuhvaća pretraga?

Za određivanje lipaze uzima se krv iz vene. Rezultati određivanja lipaze u krvi gotovi su isti dan.

Kako se pripremiti?

Za ovu pretragu potrebno je biti natašte (preporučuje se 12 sati prije vađenja krvi).