Mamografija

Što je mamografija?

Mamografija je tehnika oslikavanja dojke predviđena za zreliju dob. Izvodi se primjenom ionizirajućeg zračenja te se ne
preporuča prečesto ponavljanje ovog pregleda. Novi mamografi imaju visokosofisticiranu tehnologiju koja omogućuje
optimalan prikaz dojki uz minimalnu količinu zračenja.

Kada trebate mamografiju?

Prva mamografija se preporučuje s 40 godina života te dalje prema ustaljenom algoritmu svaku drugu godinu do 50.
godine nakon čega se preporučuje mamografski pregled jedanput godišnje u dogovoru s radiologom. Kod žena
s pozitivnom obiteljskom anamnezom (karcinom dojke kod bake, majke, sestre ili bliske rođakinje) prvu mamografiju
treba učiniti već s 35 godina života.

Što obuhvaća mamografija?

Svaka dojka se snima u dvije projekcije uz kompresiju (blagi pritisak) koja osigurava kvalitetan prikaz dojke.

Kako se pripremiti?

Pregled dojki mamografijom treba činiti od 5. do 10. dana menstruacijskog ciklusa, računajući od prvog dana
menstrualnog krvarenja.