Mikciometrija (Uroflow)

Što je mikciometrija?

Mikciometrija je neinvazivna pretraga mjerenja mlaza urina. Provodi se kod pacijenata sa smetnjama mokrenja (učestalo ili otažano mokrenje) te daje osnovni uvid u funkciju mokraćnog mjehura i mokraćne cijevi. Koristi se i za praćenje učinka konzervativnog načina liječenja kod pacijenata s adenomom prostate.

Kada trebate mikciometriju?

Mikciometrija se radi kod poremećaja mokrenja (učestalo, rijetko ili otežano mokrenje), inkontinencije, neurogenog mjehura,
operacija donjeg mokraćnog sustava kao i kod praćenja konzervativnog načina liječenja kod pacijenata s adenomom prostate.

Što obuhvaća mikciometrija?

Ispitanik mokri spontano u posebnu napravu, mikciometar, koja mjeri protok urina i rezultat bilježi na papiru.

Kako se pripremiti?

Potrebno je imati pun mokraćni mjehur i potrebu za mokrenjem.