MR abdomena

Što je MR abdomena?

MR abdomena i zdjelice je visoko sofisticirana metoda kod koje nema ionizirajućeg zračenja (rendgensko zračenje) već upotrebljava snažan magnet i radiovalove. Prema inicijalnom nalazu i uputnoj dijagnozi, pregled se može nadopuniti paramagnetnim kontrastnim sredstvom.

Kada trebate MR abdomena?

Ova vrsta snimanja često se koristi u procjeni bolesti završnog dijela crijeva (rektum i analni kanal), kod muškaraca kod bolesti prostate, a u žena kod niza ginekoloških oboljenja vrata maternice, maternice i jajnika te kod bolesti drugih parenhimatoznih organa u abdomenu.

Što obuhvaća MR abdomena?

Obavezno ukloniti sve metalne predmete s tijela prije ulaska u sobu u kojoj se nalazi MR uređaj. Osoblje koje radi na uređaju će Vas polegnuti na stol uređaja u položaj koji ovisi o dijelu tijela koji se pregledava. Dodatni uređaj, zavojnica, će biti postavljen oko dijela tijela koji se pregledava, a služi za odašiljanje i primanje radiovalova u i iz tijela i osigurava kvalitetu dobivenih slika. Ponekad je za detaljniju analizu i točnu dijagnozu potrebna primjena specijalnog kontrastnog sredstva koje se aplicira kroz venu ruke (IV). Dio tijela se snima u različitim uvjetima snimanja koji svaki zasebno može trajati 2 do 15 minuta, a cijela pretraga može trajati i preko sat vremena.

Kako se pripremiti?

Za pretragu je potrebna priprema koju ćete dobiti prilikom naručivanja.