MR dojki s kontrastom

Što je MR dojki s kontrastom?

MR dojki je visoko sofisticirana tehnika snimanja dojki kod koje nema ionizirajućeg zračenja te se može ponavljati
višekratno. Koristi se kao dopuna slikovnog prikaza dojki u slučaju nejasnih slikovnih prikaza na UZV i mamografiji, za
praćenje stanja dojki sa silikonskim implantatima, određivanje moguće multicentričnosti tumora ili otkrivanje tumora na
drugoj dojci te kontrolu nakon provedene kemoterapije i zračenja. Također se koristi kao preventivni pregled kod žena
koje imaju visoki rizik za razvoj tumora dojke (pozitivna obiteljska anamneze) kada se prvi MR dojki preporučuje i 10
godina prije pojave tumora dojke kod majke ili sestre.

Kada trebate MR dojki s kontrastom?

Pretragu trebate ako pripadate grupi visokorizičnih pacijentica (pozitivna obiteljska anamneza, poput majke, sestra i bake), ako imate silikonske implantate ili ukoliko radite kontrolu nakon provedene kemoterapije i zračenja.

Što obuhvaća MR dojki s kontrastom?

Pregled je bezbolan, a potrebna je primjena kontrasta.

Kako se pripremiti?

Kod žena koje imaju menstrualnih ciklus pretraga se izvodi u drugom tjednu ciklusa (6 do 14 dana). Potrebno je donijeti svu medicinsku dokumentaciju vezanu za pregled koji se obavlja. Prije pretrage potrebno je ukloniti sve metalne predmete s tijela i odjenuti odjeću koju će Vam biti lako skinuti s dijela tijela koji treba pregledati. Ako osjećate strah od skučenih prostora (klaustrofobija) recite to osoblju ili doktoru prije početka pretrage. Doktor Vam može preporučiti uzimanje blagog sedativa.