MSCT cijele aorte s kontrastom

Što je MSCT cijele aorte s kontrastom?

Višeslojna kompjutorizirana tomografija (MSCT) je dijagnostička metoda oslikavanja tijela koja koristi rendgenske zrake (RTG) u stvaranju slojevnih presjeka kroz tijelo. MSCT 64 cijele aorte je metoda za prikaz aorte, u sva tri njezina odsječka (uzlazna i silazna torakalna aorta te abdominalna aorta), kod različitih stanja, odnosno bolesti, a prvenstveno kod aneurizmatskih proširenja i disekcija. U prikazu ovih stanja MSCT-angiografija predstavlja tzv. zlatni standard. Kao posebnost u Hrvatskoj, u našoj ustanovi kod oslikavanja torakalnog dijela aorte koristimo tzv. tehniku EKG- sinkroniziranog snimanja, čime se izbjegavaju pogreške u prikazu koje nastaju kao posljedica rada srca, a koje se javljaju ako se ova tehnika ne koristi. Na ovaj način postiže se kvalitetniji prikaz posebno uzlaznog dijela torakalne aorte, što omogućuje preciznije mjerenje promjera kod aneurizmatskih proširenja, kao i pouzdaniji prikaz oštećenja stjenke aorte, poput disekcija.

Kada trebate MSCT cijele aorte s kontrastom?

MSCT cijele aorte trebate kod sumnje na aneurizmu ili disekciju aorte, traumu aorte, aterosklerotske bolesti aorte i dr. Pretraga se izvodi na indikaciju liječnika kardiologa, vaskularnog kirurga, angiologa, internista, radiologa i dr.

Što obuhvaća pretraga?

MSCT cijele aorte s kontrastom uključuje ionizirajuće, RTG-zračenje, radi se ambulantno i ne zahtijeva hospitalizaciju. Od Vas će se tražiti da potpišete informirani pristanak na dijagnostički postupak u zoni zračenja i primjenu kontrastnog sredstva koje se aplicira kroz venu ruke (IV). Stol će Vas uvući u sredinu uređaja za kompjutoriziranu tomografiju. Morate biti mirni tijekom pretrage jer pokreti mogu uzrokovati lošu kvalitetu slike. Uglavnom, kompletna pretraga traje samo nekoliko minuta. Neke osobe imaju alergiju na intravensko jodno kontrastno sredstvo koje se primjenjuje i može biti potrebna primjena lijekova (premedikacija) kako bi se pretraga mogla, za pacijenta, sigurno izvesti.

Kako se pripremiti?

Potrebno je donijeti svu medicinsku dokumentaciju vezanu za pregled koji se obavlja. Ukoliko vam je poznato da ste alergični na kontrastno sredstvo prije pretrage obavijestite medicinsko osoblje.