MSCT abdomena

Što je MSCT cijelog abdomena?

MSCT pretrage za dobivanje slike koriste ionizirajuće zračenje, a uređaji u našim poliklinikama koriste najnovija
dostignuća tehnologije te koriste programe koji smanjuju dozu zračenja na najmanju moguću mjeru. MSCT pretraga
abdomena zbog mogućnosti napredne tehnologije i vrlo visoke rezolucije slike s mogućnošću naknadnih
trodimenzionalnih rekonstrukcija omogućuje bolju i lakšu interpretaciju nalaza i postavljanje dijagnoze.

Kada trebate MSCT cijelog abdomena?

Pretraga se radi na indikaciju liječnika ili kod pozitivnih prethodno učinjenih pregleda (npr. ultrazvuka), a za potrebe
daljnje dijagnostičke obrade.

Što obuhvaća MSCT cijelog abdomena?

Od Vas će se tražiti da potpišete informirani pristanak na dijagnostički postupak u zoni zračenja i eventualnu primjenu
kontrastnog sredstva. Pregled abdomena višeslojnom CT tehnologijom uključuje ili pregled cijele trbušne šupljine ili se
selektivno mogu raditi regije od interesa, npr. MSCT gornjeg abdomena, zdjelice ili selektivno nadbubrežnih žlijezda.
Ovom pretragom dobivamo dijagnostičke informacije o trbušnim organima, uključujući jetra, gušteraču, slezenu, žučni
mjehur i vodove, bubrege, nadbubrežne žlijezde, mokraćni mjehur i unutrašnje spolne organe, prostatu kod
muškaraca te maternicu i jajnike kod žena. Također se uočavaju grublje patomorfološke promjena na probavnom
sustavu.

Kako se pripremiti?

Potrebno je donijeti svu medicinsku dokumentaciju vezanu za pregled koji se obavlja.
Ukoliko vam je poznato da ste alergični na kontrastno sredstvo, prije pretrage obavijestite medicinsko osoblje.
U većini slučajeva potrebna je markacija crijeva kontrastnim sredstvom.