MSCT glave

Što je MSCT glave?

Višeslojna kompjutorizirana tomografija (MSCT) je dijagnostička metoda oslikavanja tijela koja koristi rendgenske zrake
(RTG) u stvaranju slojevnih presjeka kroz tijelo. Ovom metodom se mogu analizirati promjene u parenhimu mozga
(tumorski procesi, infarkt i sl.) krvne žile mozga te ostale strukture glave, posebno kosti.

Kada trebate MSCT glave?

Pretraga se radi na indikaciju neurologa, neurokirurga ili liječnika drugih specijalnosti primarno kod hitnih stanja poput
moždanog udara, traume glave i sl. Može se raditi i kod drugih bolesti mozga i lubanje, poput tumora, upala i sl.

Što obuhvaća MSCT glave?

Od Vas će se tražiti da potpišete informirani pristanak na dijagnostički postupak u zoni zračenja i eventualnu primjenu
kontrastnog sredstva. Stol će Vas uvući u sredinu uređaja za kompjutoriziranu tomografiju. Morate biti mirni tijekom
pretrage jer pokreti mogu uzrokovati lošu kvaliteti slike. Cijela pretraga traje samo nekoliko minuta. Ponekad je, za
detaljniju analizu i točnu dijagnozu, potrebna primjena specijalnog kontrastnog sredstva koje se aplicira kroz venu ruke
(IV). Neke osobe imaju alergiju na intravensko jodno kontrastno sredstvo koje se primjenjuje i može biti potrebna
primjena lijekova (premedikacija) kako bi se pretraga mogla za pacijenta sigurno izvesti.
Ovom metodom se mogu analizirati prvenstveno promjene na koštanim strukturama glave (trauma, degenerativne
promjene i dr.).

Kako se pripremiti?

Potrebno je donijeti svu medicinsku dokumentaciju vezanu za pregled koji se obavlja. Ukoliko vam je poznato da ste
alergični na kontrastno sredstvo prije pretrage obavijestite medicinsko osoblje.