MSCT koronarografija

Što je MSCT koronarografija ?

Riječ je o metodi za prikaz krvnih žila srca (koronarnih arterija), prvenstveno kod sumnje na kardiovaskularnu, aterosklerotsku bolest. Metoda se izvodi na CT-uređajima najnovije generacije, posebno dizajniranim za oslikavanje srca. Kao takva metoda uključuje ionizirajuće, RTG-zračenje, no ako se radi na tehnološki odgovarajući način, doze zračenja su značajno niže u odnosu na alternativne metode, poput invazivne koronarografije te scintigrafsko-perfuzijskih metoda (SPECT, PET i sl.). MSCT-koronarografija je neinvazivna metoda, radi se ambulantno i ne zahtijeva hospitalizaciju te je zbog tih razloga pogodnija za pacijenta od gore spomenutih alternativnih metoda. MSCT-koronarografija, prema najvišim smjernicama stručnih kardioloških društava u EU, može zamijeniti invazivnu koronarografiju, a također i scintigrafsko-perfuzijske metode, u najvećem broju, posebno ne hitnih pacijenata. U našoj ustanovi primjenjujemo ovu metodu unazad 8 godina te smo dosada imali preko 8000 pacijenata. S ovim iskustvom ulazimo među 10% centara s najvećim iskustvom na svjetskoj razini, a posebno u Hrvatskoj.

Kada trebate MSCT koronarografiju ?

Pretragu trebate kod sumnje na kardiovaskluarnu aterosklerotsku bolest te sumnje na anomalije krvnih žila srca.

Što obuhvaća MSCT koronarografija ?

MSCT-koronarografija je neinvazivna metoda, radi se ambulantno i ne zahtijeva hospitalizaciju. Od Vas će se tražiti da potpišete informirani pristanak na dijagnostički postupak u zoni zračenja i primjenu kontrastnog sredstva koje se aplicira kroz venu ruke (IV). Stol će Vas uvući u sredinu uređaja za kompjutoriziranu tomografiju. Morate biti mirni tijekom pretrage jer pokreti mogu uzrokovati lošu kvaliteti slike. Cijela pretraga traje nekoliko minuta. Neke osobe imaju alergiju na intravensko jodno kontrastno sredstvo koje se primjenjuje i može biti potrebna primjena lijekova (premedikacija) kako bi se pretraga mogla sigurno izvesti za pacijenta.

Kako se pripremiti?

Potrebno je donijeti svu medicinsku dokumentaciju vezanu za pregled koji se obavlja. Ukoliko Vam je poznato da ste alergični na kontrastno sredstvo, prije pretrage obavijestite medicinsko osoblje.