MSCT zglobova

Što je MSCT zglobova?

Višeslojna kompjutorizirana tomografija (MSCT) je dijagnostička metoda oslikavanja tijela koja koristi rendgenske
zrake (RTG) u stvaranju slojevnih presjeka kroz tijelo.

Kada trebate MSCT zglobova?

U mišićno-zglobnom sustavu se višeslojna kompjutorizirana tomografija (MSCT) najčešće izvodi na traženje specijalista
(ortopeda, traumatologa ili radiologa) nakon rendgenskog snimanja (RTG), ultrazvuka (UZV) ili magnetske rezonancije
(MR) kada specijalist smatra da višeslojnom kompjutoriziranom tomografijom (MSCT) može dobiti dodatne informacije
koje će mu pomoći u planiranju liječenja ili predoperativnoj pripremi pacijenta.

Što obuhvaća MSCT zglobova?

Od Vas će se tražiti da potpišete informirani pristanak na dijagnostički postupak u zoni zračenja i eventualnu primjenu
kontrastnog sredstva.
Osoblje koje radi na uređaju će Vas polegnuti na stol uređaja u položaj koji ovisi o mišićnokoštanom dijelu tijela koji se pregledava. Stol će Vas uvući u sredinu uređaja za kompjutoriziranu tomografiju. Morate biti mirni tijekom pretrage jer pokreti mogu uzrokovati lošu kvaliteti slike. Uglavnom, kompletna pretraga traje samo nekoliko minuta. Ponekad je, za detaljniju analizu i točnu dijagnozu, potrebna primjena specijalnog kontrastnog sredstva koje se može aplicirati kroz venu Vaše ruke (IV) ili direktno u zglobni prostor (direktna MSCT artrografija). Neke osobe imaju alergiju na intravensko jodno kontrastno sredstvo koje se primjenjuje i može biti potrebna primjena lijekova (premedikacija) kako bi se pretraga mogla za pacijenta sigurno izvesti.

Kako se pripremiti?

Potrebno je donijeti svu medicinsku dokumentaciju vezanu za pregled koji se obavlja i odjenuti odjeću koju će Vam
biti lako skinuti s dijela tijela ili zgloba koji treba pregledati. Ukoliko vam je poznato da ste alergični na kontrastno
sredstvo prije pretrage obavijestite medicinsko osoblje.