MSCT urografija s kontrastom

Što je MSCT urografija?

MSCT pretrage za dobivanje slike koriste ionizirajuće zračenje, a uređaji u našim poliklinikama koriste najnovija dostignuća tehnologije te koriste programe koji smanjuju dozu zračenja na najmanju moguću mjeru.

MSCT urografija zbog korištenja napredne tehnologije i vrlo visoke rezolucije slike s mogućnošću naknadnih trodimenzionalnih rekonstrukcija, omogućuje bolju i lakšu interpretaciju nalaza i postavljanje dijagnoze bolesti bubrega, mokraćovoda i mokraćnog mjehura.

Kada trebate MSCT urografiju?

Pretraga se radi na indikaciju liječnika ili kod pozitivnih prethodno učinjenih pregleda (npr. ultrazvuka ili laboratorija), a za potrebe daljnje dijagnostičke obrade. Indikacije za izvođenje MSCT urografije su krv u mokraći, nejasni UZV nalaz sa sumnjom na tumor bubrega ili mokraćnog mjehura, stanje iza operacije mokraćnog mjehura ili bubrega, hidronefroza, trauma urotrakta, tumori male zdjelice, bubrežni kamenci ili kamenci u mokraćovodu.

Što obuhvaća MSCT urografija?

Od Vas će se zatražiti da potpišete informirani pristanak na dijagnostički postupak u zoni zračenja i eventualnu primjenu kontrastnog sredstva.

Pregled urotrakta višeslojnom CT tehnologijom uključuje pregled bubrega, nadbubrežne žlijezde, mokraćovoda te mokraćnog mjehura. Ovom pretragom dobivamo dijagnostičke informacije o morfologiji i funkciji bubrega, o toku, smještaju i prohodnosti mokraćovoda te njihovom utoku u mokraćni mjehur, kao i o kapacitetu, stijenci te eventualnim patološkim promjenama na mokraćnom mjehuru.

Tijekom analize urotrakta kod žene se analiziraju maternica i jajnici, a kod muškarca prostata. Također se uočavaju grublje patomorfološke promjena u cijelom abdomenu što je osnovna prednost MSCT urografije u odnosu na klasičnu intravensku urografiju.

Kako se pripremiti?

Potrebno je donijeti svu medicinsku dokumentaciju vezanu za pregled koji se obavlja.

Ukoliko vam je poznato da ste alergični na kontrastno sredstvo, prije pretrage obavijestite medicinsko osoblje.

Potrebno je imati svježe nalaze ureje i kreatinina.